logoTNTT

Thông báo: Thi lại các môn Lý thuyết Cấp 1, 2, 3 lúc 14g Chúa nhật 14/9/2014 tại Tòa Tổng Giám mục.


 
 
 
 
You are here:: KỸ NĂNG Mật thư
 
 

Mật thư

Dấu Đường

Dấu đường là một phần chuyên môn căn bản, dùng khi vào Samạc và trong trò chơi lớn. Dãu đường có thể dạy cho các em ngành Ấu trở lên.

Đọc Thêm