logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: PT-TNTT Sổ tay HL Huynh Trưởng C2 Lễ tuyên hứa Huynh trưởng các cấp
 
 

Lễ tuyên hứa Huynh trưởng các cấp

LỄ TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG CÁC CẤP 

Ngày ...... tháng ..... năm ......... 

Tại ........................... 

 I. NGHI THỨC TUYÊN HỨA (Sau Phụng Vụ Lời Chúa)

Hướng dẫn: “Sau đây là Nghi Thức Tuyên Hứa Huynh Trưởng Cấp...., kính mời Cha Tuyên Úy Liên Đoàn ban lời nhắn nhủ”.

-    (Cha Chủ Sự bước ra phía trước bàn thờ ngỏ lời nhắn nhủ, nhấn mạnh về: 

.    Ơn Gọi Tông Đồ của Huynh Trưởng TNTT

.    Sự đáp ứng tích cực của các Huynh Trưởng

.    Sứ Mạng của các Huynh Trưởng TNTT)

Hướng dẫn: “Xin mời Đại Diện Ban Chấp Hành Liên Đoàn công bố quyết định công nhận Huynh trưởng cấp..... của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn.”

Đại Diện Ban Chấp Hành Liên Đoàn Công bố:

·    Chiếu các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc đào tạo và huấn luyện Huynh Trưởng cho Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận. 

·    Căn cứ kết quả Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II, LÊN ĐƯỜNG .............. 

-    Đợt 1 được tổ chức tại ..................................., từ ngày ............... đến ngày....................

-    Đợt 2 được tổ chức tại ..................................., từ ngày ............... đến ngày....................

-    Và          Đợt 3 được tổ chức tại................................, từ ngày............... đến ngày....................

do Sa Mạc Trưởng, .................……..............................…… đệ trình.

Linh Mục Tuyên Úy Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Tp Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH:

Công nhận là Huynh Trưởng Cấp..... của Liên Đoàn những anh chị có tên sau đây: (Xướng danh)

(Nghe tên, Các Huynh Trưởng lần lượt bước lên)

Làm tại Giáo Phận Tp HCM, ngày……tháng …..năm…..

Tuyên Úy Liên Đoàn

Lm. ........................................... (Ấ n ký )

CHA CHỦ SỰ: Anh chị em thân mến, nếu anh chị em thật sự muốn dấn thân để phụng sự Chúa, phụng sự Giáo Hội và phục vụ giới thiếu nhi, thì nhân danh Giáo Hội và Liên Đoàn, mời các anh chị mạnh dạn bước tới. (SMS bước tới một bước)

Tốt lắm, nhưng các anh chị phải ý thức rằng: người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cần có một đời sống nội tâm cao độ, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh của Người, mới có thể chu toàn nghĩa vụ. Vậy anh chị em có hứa nỗ lực hơn, để thánh hóa bản thân theo đường hướng đó mỗi ngày một tốt hơn không?

SA MẠC SINH: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

CHA CHỦ SỰ: Đàng khác, người Huynh Trưởng Thiếu Nhi hôm nay, khi phục vụ trong Phong Trào, phải ý thức rằng, mình không độc quyền trong việc Tông Đồ, mà phải xây dựng Nước Chúa cùng với toàn thể Giáo Hội. Do đó, các anh chị phải luôn vâng phục bề trên, và hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của Giáo Hội một cách quảng đại. Các anh chị có hứa như vậy không?

SA MẠC SINH: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

CHA CHỦ SỰ: Người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể hôm nay, trong sứ mệnh đặc biệt bên cạnh tuổi trẻ, cần có nhiều khả năng phi thường và xứng hợp: cần hiểu rõ môi trường và hoàn cảnh của các em. Do đó, các anh chị phải cố gắng trau dồi thêm mãi khả năng của mình, để có thể phục vụ hữu hiệu cho tuổi trẻ. Các anh chị có hứa như vậy không?

SA MẠC SINH: Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa.

CHA CHỦ SỰ: Tất cả chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại như vậy. Mời các anh chị quỳ xuống, sốt sắng dâng mình cho Chúa.

KINH DÂNG MÌNH CỦA HUYNH TRƯỞNG:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể / con xin đến dâng mình làm Huynh Trưởng của Chúa / Con muốn từ hôm nay trở nên người Chúa dùng / để lôi kéo các linh hồn đến cùng tình yêu Chúa / Con xin đến giúp việc trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể / Con muốn vui vẻ làm việc để mở rộng Nước Chúa / Con muốn tập cho các em nhỏ của con biết tận tình yêu mến Chúa / biết sống đời cầu nguyện / hy sinh / vâng lời và làm tròn bổn phận như Chúa / và biết kết hợp với Chúa trong việc rước lễ hàng ngày.

Trong Trường Dự Bị Tông Đồ này / con muốn huấn luyện cho Chúa những tấm lòng thiết tha yêu mến các linh hồn / những phương thế thích hợp / để cứu chuộc và thánh hóa các linh hồn / những tông đồ biết hăng hái / từ nay / ngay trong gia đình và học đường / tập sự làm Công Giáo Tiến Hành / để ngày mai trở thành những chiến sĩ anh dũng của Chúa.

Con muốn hiến cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Hội / cho các họ đạo và cho các hội đoàn / cho gia đình và Tổ Quốc chúng con / và cho toàn thế giới / sự cứu trợ toàn năng của những người trẻ biết cầu nguyện / rước lễ / làm việc tông đồ và hy sinh.

Nhưng lạy Chúa / lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được khi nào lòng con giống lòng Chúa / khi lòng con trở nên sốt mến như Thánh Tâm Chúa / Vì vậy con xin tận hiến mình con cho Chúa / để Chúa làm mọi sự trong con / và như thế con sẽ trở nên Huynh Trưởng đắc lực của Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ con / nhờ Mẹ con xin tận hiến mình con cho Chúa / Xin Mẹ khẩn cầu cho con được toàn hiến như vậy. / Amen.

 

II. GẮN CẤP HIỆU VÀ TRAO CHỨNG CHỈ KHẢ NĂNG:

CHA CHỦ SỰ: Nhân danh là Tuyên úy của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Tp Hồ Chí Minh, tôi chính thức nhận các anh chị vào số Huynh Trưởng Cấp…, đồng thời gắn cấp hiệu và trao Chứng Chỉ Khả Năng cho các anh chị, để càng tiến thân trong chức vụ, các anh chị càng đắc lực trong việc phục vụ của Liên Đoàn.

(Các Huynh Trưởng đứng dậy, lần lượt tiến lên nhận Cấp Hiệu, Ca Đoàn hát Lời Nguyện Tông Đồ, Kinh Huynh Trưởng ….)

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC:

CHA CHỦ SỰ: Lạy Chúa, xin hãy nhận các anh chị này vào số các huynh trưởng được gọi để phụng sự Chúa. Họ thật sự muốn dấn thân để bênh vực quyền lợi Chúa, và làm cho Nước Chúa trị đến. Ước gì cấp hiệu mới mà họ lãnh nhận hôm nay trước mặt Chúa, làm cho họ được thêm hiên ngang, dấn thân thi hành đứng đắn sứ mệnh của mình. Nhờ đó toàn thể thiếu nhi Việt Nam được hướng dẫn về đất hứa trên trời, nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể, Thủ Lãnh Tối Cao của chúng con.

CỘNG ĐỒNG:  Amen.

III. THÁNH LỄ TIẾP TỤC:

(Kinh Tin Kính – Lời Nguyện Tín Hữu)

[Nguồn: Sổ tay Huấn luyện Huynh trưởng cấp 2]