logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: KỸ NĂNG Bài hát Cử điệu Tâm điểm yêu thương
 
 

Cử điệu Tâm điểm yêu thương

Chọn YÊU THƯƠNG làm tâm điểm, mọi người chúng ta mặc nhiên trở thành anh chị em với nhau, đều cùng chung những ưu tư trăn trở, cùng chung tiếng khóc cười. Cho dù chúng ta có khác màu da, khác miền đất ở, khác văn hóa, khác thời gian sống, khác phái, khác giai cấp.

Và Trái Đất của chúng ta đang sống sẽ là Mái Ấm.
Bởi yêu thương đích thực luôn mang lại công bằng và bình an.

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site