logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: PT-TNTT Sổ tay HL Huynh Trưởng C2 Chèo ghe thuyền
 
 

Chèo ghe thuyền

Nếu các bạn sinh hoạt ở những vùng sông nước, thì ghe thuyền là phương tiện đi lại rất phổ biến. Tuy nhiên, cũng như xe đạp, nếu không tập luyện, chắc chắn khi lên thuyền, các bạn sẽ làm cho nó quay vòng vòng và có khi còn bị lật, chìm…

Những thao tác để điều khiển một chiếc ghe nhỏ như: tam bản, tắc ráng, xỏng… cũng không khó lắm, chỉ cần tập luyện một vài giờ là các bạn có thể nhẹ nhàng lướt trên mặt nước.

Điều khiển bằng một mái chèo

1. Bát: Cách đưa mái chèo từ trước tới sau theo hình hơi vòng cung, cặp theo mạn thuyền, để thuyền lướt thẳng tới.

2. Xeo: Cặp mái chèo vào mạn thuyền rồi đẩy thẳng ra, làm cho thuyền dạt theo chiều ngang bên trái. Cách này thường dùng để cập bến hay cập vào một thuyền khác.

3. Cậy: Đưa mái chèo từ sau ra trước theo hình hơi vòng cung cặp theo mạn thuyền. Cách này dùng để làm cho thuyền đi chậm hay dừng lại hoặc đi lùi.

4. Tấp: Đưa mái chèo từ ngoài kéo thẳng vào mạn thuyền, làm cho thuyền dạt ngang theo hướng phải. Cách này cũng dùng để cập bến hay cập vào một thuyền khác.

5. Rẽ phải: Khoát mái chèo từ trước ra sau theo hình vòng cung (mà bạn là tâm), làm sao cho lực mái chèo dồ n vào đuôi thuyền.

6. Rẽ trái: Khoát mái chèo cặp theo mạn thuyền rồi dạt ra (theo hình chữ J), làm sao cho lực của mái chèo bạt xa khỏi đuôi thuyền.

Điều khiển bằng hai mái chèo

Đây là cách dễ dàng để điều khiển một con thuyền nhỏ, cho dù trước đây các bạn chưa bao giờ thao tác, chỉ cần lưu ý đến một số điểm cơ bản.

Ngồi xoay mặt về hướng mà bạn muốn tiến tới, giữ thăng bằng, chồm người về  phía trước, hai tay thẳng, hai mái chèo cặp sát thuyền, bản mái chèo đứng.

Cho hai mái chèo ngập xuống nước, vẫn giữ bản chèo đứng, ngả người ra phía sau, kéo mạnh mái chèo.

 Kéo mái chèo vào người, nghiêng bản chèo dần dần, khi cất lên khỏi mặt nước thì bản chèo nằm hơi ngang.

Khi cần rẽ phải, các bạn chèo mạnh mái chèo trái, chèo phải tạm ngưng hay chèo ngược. Muốn rẽ trái thì các bạn làm ngược lại.

Không cất mái chèo lên quá cao trên mặt nước cũng như không để mái chèo ngập sâu trong nước.

[Nguồn: Sổ tay Huấn luyện Huynh trưởng cấp 2]