Menu
RSS

ĐHY Filoni: ĐTC Phanxicô hoan nghênh đề xuất “tháng truyền giáo”

S kin s được t chc vào tháng 10 năm 2019, k nim 100 năm Tông Thư “Maximum Illud” ca Đc Benedict XV. Tuyên b được đưa ra bi Tng Trưởng ca ‘Propaganda Fide’ (Thánh B Truyn Bá Đc Tin) gi các v Ch tch các U ban Giám mc v Truyn giáo thuc Hip Hi Giáo Hoàng Truyn Giáo ti Rome ti Đi Hi Hng thường niên ca các Giám mc.

ĐTC Phanxicô đã “hoan nghênh li kêu gi ca chúng ta đi vi Giáo hi và đng thi công b mt tháng ngoi thường đc bit dành cho vic cu nguyn, bác ái, chia s giáo lý cũng như nhng suy tư thn hc v s mng Truyn giáo ca Giáo hi”. ĐHY Fernando Filoni – Tng trưởng Thánh BTruyn Bá Đc Tin cho các dân tc, đã thông cáo ý đnh ca v Giám mc thành Roma nhm tuyên b mt dp đc bit dành cho s mng Truyn giáo “nhm làm tái sinh gia dân ca Thiên Chúa ý thc v vic d phn vào phép Thánh Ty ca mi tín hu “đi li mi gi truyn giáo ca Giáo Hi.

S chp thun ca ĐTC Phanxicô đ dành “tháng đc bit cho vic truyn giáo” đã được Tng trưởng Thánh B Truyn Bá Đc Tin thông báo trong mt bài phát biu trước hơn mt trăm thành viên ca Uban Giám mc v Truyn giáo trc thuc Hip Hi Giáo Hoàng Truyn Giáo đến t khp 5 châu lc quy t ti Rôma trong Đi Hi Hng thường niên ca các Giám mc. Tháng được la chn cho mt s kin kéo dài trong vòng 30 ngày đc bit này là tháng Mười, mà theo truyn thng đã được dành cho ‘Missio ad Gentes’ (s v truyn giáo).  Hơn na, năm được chn cho s kin này có nhiu ý kiến liên quan đến s v truyn giáo khi toàn th Giáo hi sc hành “tháng truyn giáo” vào tháng 10 năm 2019,  k nim 10 năm Tông Thư Maximum Illud  mt Tông Hun c võ vic “Truyn giáo” do Đc Bênêđíctô XV công b vào ngày 30 tháng 11 năm 1919.

“Vic k nim s kin này” – ĐHY Filoni trích dn Tông Hun ‘Evangelii Gaudium’, “s là mt dp không ch nhm tưởng nh li Hun Quyn ca Đc Bênêđíctô XV”, vn rt quan trng đi vi bn cht truyn giáo ca toàn th Giáo Hi, nhưng trên hết là đ thp li nơi tt c mi người mt s hoán ci truyn giáo đích thc và mt s nhn đnh mc v đích thc đ ri tt c mi người, k c các tín hu cũng như các mc t, th hin mt tinh thn kiên vng vi s mng truyn giáo”.

Mng lưới toàn cu ca Hip Hi Giáo Hoàng Truyn giáo được hình thành gia thế k XIX và đu thế k XX vi tư cách là các hip hi ca giáo dân và sau đó được tháp nhp vào các t chc trc thuc Thánh B Truyn Bá Đc Tin, nhm mc đích h tr công vic truyn giáo trên toàn thế gii thông qua các phương tin v vt cht và tinh thn , biu l bng s quan tâm sâu sc ca Đc Giáo Hoàng và Giáo Hi Rôma đi vi các Giáo Hi đa phương.

“Trong nhiu năm qua” – ĐHY Filoni nhc li trong bài phát biu ca mình – “ĐTC Phanxicô đã khuyến khích Hip Hi Giáo Hoàng Truyn Giáo làm hi sinh nhit huyết và tình yêu say mê ca các Thánh cũng như các anh hùng t đo, mà nếu như không có các Ngài, chúng ta dường nhưđã b quên nhim v phi tr thành mt t chc phi chính ph nhm kêu gi quyên góp và phân phát nhng vin tr v vt cht cũng như tin bc”. V Tng trưởng ca Thánh B Truyn Bá Đc Tin đã kêu gi  vic thúc đy con đường ca các Giáo hi non tr, đng thi Ngài cũng cho biết thêm vào rng s khao khát nhm tái khi đng sc mnh truyn giáo ca vic loan báo Tin Mng “chia s mi bn tâm mc v ca Đc Benedict XV đã được din t trong Tông ThưMaximum Illud và s v truyn Giáo được đ cp trong Tông Hun ‘Evangelii Gaudium’”.

Tht vy, Tông Thưđãđược công b cách đây mt thế k bi Đc Giacomo dalla Chiesa ngày nay vn còn chu trách nhim đi vi ý nghĩa ca s v tiên tri đi vi nhng đng lc cũng như nhng hình thc ca hot đng truyn giáo phc v cho công cuc loan báo Tin Mng. Trong Tông Thư này, các nhàtruyn giáo ti Trung Quc đã nhn thy nhng din t trong mt lot các ghi chép được gi đến Thánh B Truyn Bá Đc Tin trong nhng năm trước. H đã mô t nhng li ích dân tc ch nghĩa đang lan rng thế nào trong lòng các tín hu Trung Quc khi nhn thc v mt Giáo Hi cũng tương t nhưmt thc ti thc dân b nô l bi quyn li ca các thế lc nước ngoài cũng như s tham lam ca các cá nhân. Trong Tông ThưMaxim IlludĐc Bênêđíctô XV đã t cáo “mt bnh dch có kh năng gây chết người nht” đi vi s mng truyn giáo “khi đt nng v quê hương trn thế ca h hơn làquê hương đích thc trên tri, và đã quá l thuc vào khuynh hướng khuyếch trương vinh quang và quyn lc trn thế ca mình”, Đc Bênêđíctô XV đng thi cũng nhc li rng các nhà truyn giáo cn phi quan tâm đến “nhng li ích ca Chúa Kitô và không còn cách nào đó là nhng li ích cho đt nước ca h”.

Trong phn m đu, Đc Benedict XV nhn mnh rng: “Bt c ai làm vic trong vườn nho ca Thiên Chúa, cho dù kh năng ca h có ra sao đi na, smng này cn phi được thc hin đ có th nhn thy rng nó được hướng dn bi mt người cha, luôn thao thc, tn ty và đy lòng nhân ái, hết lòng bn tâm đến tt c mi công vic, vui mng vì thành công ca nhng người th làm vườn nho, đng cm vi nhng gian nan ca h, luôn c võ và hu ích đi vi nhng n lc cũng như nhng cam kết tt lành ca h, và xem mi th liên quan đến h cũng nhưlà liên quan đến chính mình”.

Li mi gi đi vi mi bn tâm như mt người cha đi vi nhng ai hướng dn s v truyn giáo cũng được đưa ra bi nhng lý do ngu nhiên liên quan đến nhng biến c ca “s mng truyn giáo ti nước ngoài” ca thi đi. Tuy nhiên, nó là mt s hin din đc bit trong tình hình hin ti. Giđây, nhng cách din t ca Đc Bergoglio chng hn như là “Mt Giáo hi bước ra bên ngoài và tiến v phía trước”, “v thế không ngng truyn giáo ca Giáo hi”, “mt s hoán ci truyn giáo đi vi các cơ cu mc v”, có th s b suy gim đ ch còn là nhng th vũ khí ca nhng ch nghĩa tuân thmi và tuân theo đúng luân thường đo lý, nên nh rng li mi gi đ tr thành mt “nhà truyn giáo không ngng” có th đè bp các tín hu đơn sơ, nếu như nhng người m cũng như nhng người cha đích thc ca h không giúp đ h vi tm lòng nhân ái ca mt người cha đ có th đương đu vi đi sng thường ngày – mt cơ hi và mt li thoát mang tính quyết đnh và không th tránh được đi vi s mng Kitô giáo.

 

MT 

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn