Menu
RSS

Các Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng TNTT năm 2017

samac 2017

Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam
Tổng Giáo phận Saigon – Liên đoàn Anrê Phú Yên

THÔNG BÁO

Các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2017

Theo Chương trình Sinh hoạt năm 2017 đã được Cha Tuyên úy Liên đoàn phê duyệt, Ban Chấp hành Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên xin trân trọng thông báo:

Năm 2017, các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT Cấp I, Cấp II, Cấp III sẽ được tổ chức như sau:

A.SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I:

VƯƠN LÊN 66, 67 và 68

Có 3 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I - Vươn Lên 66, 67 và 68 - sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp I Thời gian Địa điểm
Sa mạc VƯƠN LÊN 66 Từ 14 giờ ngày 11/8 đến 17g ngày 13/8/2017 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc VƯƠN LÊN 67 Từ 14 giờ ngày 18/8 đến 17g ngày 20/8/2017 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc VƯƠN LÊN 68 Từ 14 giờ ngày 25/8 đến 17g ngày 27/8/2017 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 15g00 đến 17g00:

Tiền Sa mạc Cấp I Thời gian Địa điểm
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 66 ngày 23/7/2017 Tòa Tổng Giám mục
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 67 ngày 30/7/2017
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 68 ngày 6/8/2017

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

- Đã học và đạt điểm tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I (*)

- Ít nhất đủ 17 tuổi khi ghi danh vào Sa mạc

- Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn

(*) Lưu ý:

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I là điều kiện bắt buộc phải có để được tham dự Sa mạc Thực hành Cấp I.

- Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp I vào các chiều Chúa nhật, từ 14g đến 17g, tại Tòa Tổng Giám mục, bắt đầu từ Chúa nhật 04/6/2017 và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp I.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: Vào các chiều Chúa nhật 9/7, 16/7 từ 14g00 đến 17g00 và Chúa nhật 23/7 từ 14g00 đến 15g00 tại lớp Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I đang tổ chức mỗi chiều Chúa nhật tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM

V. Hồ sơ Ghi danh:

Chỉ nhận những hồ sơ ghi danh đầy đủ, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2x3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn ngay sau thông báo này hoặc trên trang: http://huynhtruong.com)
 • Bản sao Chứng minh Nhân dân (không cần chứng thực sao y)
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I năm 2017 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp I để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I đối với các SMS không học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng.
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp I:

- Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I

- Tham dự đầy đủ buổi Tiền Sa mạc và các ngày Sa mạc

- Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Sổ khóa và không có bài nào dưới 4 điểm.

- Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp I dự trù được tổ chức vào ngày 03/12/2017.

****

B. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II:

LÊN ĐƯỜNG 22

Có 1 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II - Lên Đường 22 sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp II bao gồm hai đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy và kết thúc lúc 17 gi Chúa nhật:

Sa mạc Cấp II Đợt 1 Đợt 2 Địa điểm
Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 22 từ ngày 29/7 đến 30/7/2017 từ ngày 21/10 đến 22/10/2017

Giáo xứ Thánh Cẩm,

Hạt Thủ Thiêm

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 15g00 đến 17g00:

Tiền Sa mạc Cấp II Đợt 1 Đợt 2
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm
Tiền Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 22 ngày 16/7/2017 Dòng Thánh Phaolô (4 Tôn Đức Thắng, Q1) ngày 8/10/2017 Tòa Tổng Giám mục

          

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

- Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II (*)

- Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn

(*) Lưu ý:

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II là điều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp II.

- Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp II vào các chiều Chúa nhật từ ngày 28/5/2017, từ 14g đến 17g, tại Dòng Thánh Phaolô, và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp II.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: Vào các chiều Chúa nhật 2/7/2017 và 9/7/2017 từ 14g00 đến 17g00, tại lớp đào tạo Huynh trưởng Cấp II đang tổ chức tại Dòng Thánh Phaolô, số 4 Tôn Đức Thắng, Q1.

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2x3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn ngay dưới thông báo này, hoặc trên trang: http://huynhtruong.com)
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I
 • Bản sao Chứng chỉ Lý thuyết Cấp II đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II năm 2017 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp II để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp II đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II .
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp II:

- Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp I.

- Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II.

- Tham dự đầy đủ hai buổi Tiền Sa mạc và hai đợt Sa mạc.

- Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Thu hoạch, Sổ khóa và không có bài nào dưới 4 điểm.

- Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận trước ngày Tuyên hứa).

- Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp II dự trù được tổ chức trong Quý II/2018 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo sau).

****

C. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III:

DẤN THÂN 13

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp III bao gồm ba đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy kết thúc lúc 17 gi Chúa nhật:

Sa mạc Cấp III Thời gian Địa điểm
Đợt 1 Từ ngày 29/7 đến ngày 30/7/2017 Đất Hứa Bình Mỹ - Củ Chi
Đợt 2 Từ ngày 28/10 đến ngày 29/10/2017 Giáo xứ Thánh Cẩm – Giáo hạt Thủ Thiêm
Đợt 3 năm 2018(ngày cụ thể sẽ thông báo sau) sẽ thông báo sau

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 15g00 đến 17g00, vào các ngày:

Tiền Sa mạc Cấp III Thời gian Địa điểm
Đợt 1 ngày 16/7/2017 Tòa Tổng Giám mục
Đợt 2 ngày 15/10/2017
Đợt 3 sẽ thông báo sau

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

- Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III (*)

- Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn.

(*) Lưu ý:

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III là điều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp III.

- Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp III vào các chiều Chúa nhật từ ngày 11/6/2017, từ 14g đến 17g, tại Tòa Tổng Giám mục và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp III.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh: Vào các chiều Chúa nhật 2/7/2017 và 9/7/2017 từ 14g00 đến 17g00 tại lớp đào tạo Huynh trưởng Cấp III đang tổ chức tại Tòa Tổng Giám mục, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Tp.HCM.

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2x3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn tại ngay dưới thông báo này, hoặc trên trang: http://huynhtruong.com).
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II.
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết Cấp III đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III những năm trước.
 • Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III năm 2017 (đang chờ kết quả các môn học), nộp hồ sơ ghi danh thông qua HLV Chủ nhiệm Cấp III để được xác nhận đang chờ kết quả.
 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp III đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III.
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp III:

- Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp II

- Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III.

- Tham dự đầy đủ ba buổi Tiền Sa mạc và ba đợt Sa mạc.

- Đạt điểm trung bình trở lên các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Thu hoạch, Sổ khóa và không có bài nào dưới 4 điểm.

- Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận trước ngày Tuyên hứa)

- Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Ngày giờ Lễ Tuyên hứa sẽ được thông báo sau.

****

LƯU Ý CHUNG

Để tránh những khó khăn về sau, đề nghị các Sa mạc sinh nộp hồ sơ đầy đủ theo quy địnhkhi ghi danh. Trường hợp ghi danh sau, nếu Sa mạcbạn muốn tham dựhết chỗ (dự trù tối đa 170 SMS/Sa mạc), Ban Điều hành sẽ phải từ chối nhận đơn hoặc yêu cầu các bạn vui lòng chuyển sang Sa mạc sau. Mong các bạn xem kỹ thời gian nhận hồ sơ ghi danh của Sa mạc liên quan và nộp hồ sơ đúng hạn.

Đối với các bạn thuộc các Giáo phận ngoài Giáo phận Sàigòn muốn đăng ký tham dự các Sa mạc, cần có Đơn Đăng ký hoặc Giấy Giới thiệu của Cha Tuyên úy liên hệ và ít nhất là đủ 16 tuổi (đối với Cấp I).

Xin Ban Điều hành các Hiệp đoàn, các Xứ đoàn vui lòng giúp phổ biến Thông báo này đến các Cha Tuyên úy Xứ đoàn, các Huynh trưởng-Giáo lý viên trong các Giáo hạt, Giáo xứ.

           

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục (180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) vào các chiều Chúa nhật hoặc liên hệ theo số điện thoại sau:

 • Ghi danh Cấp 1: Trưởng Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Hồng - SĐT: 0907513851
 • Ghi danh Cấp 2: Trưởng Matta Lê Thị Thùy Anh - SĐT: 0903626934
 • Ghi danh Cấp 3: Trưởng Gioan Baotixita Trần Huyên - SĐT: 0902325178

Chân thành cám ơn các bạn. Mến chào thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

     Sàigòn, ngày 18 tháng 6 năm 2017

TM. Ban Chấp hành Liên đoàn

                                                                                                                 

       (đã ký)                

       Micae Ninh Đức Thành

Tải mẫu đơn đăng ký : Mau-Don-Dang-Ky-Sa-Mac-2017

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn