Menu
RSS

Các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2016

Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam

Tổng Giáo phận Saigon – Liên đoàn Anrê Phú Yên

 THÔNG BÁO

Các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT năm 2016

lichsamac2016

Theo Chương trình Sinh hoạt năm 2016 đã được Cha Tuyên úy Liên đoàn phê duyệt, Ban Chấp hành Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên xin trân trọng thông báo:

Năm 2016, các Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT Cấp I, Cấp II, Cấp III sẽ được tổ chức như sau:

 1. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I:

VƯƠN LÊN 62, 63, 64 và 65

Theo dự trù, có 4 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I - Vươn Lên 62, 63, 64 và 65 - sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp I Thời gian Địa điểm
Sa mạc VƯƠN LÊN 62 Từ 14 giờ ngày 29/7 đến 18g ngày 31/7/2016 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc VƯƠN LÊN 63 Từ 14 giờ ngày 12/8 đến 18g ngày 14/8/2016 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc VƯƠN LÊN 64 Từ 14 giờ ngày 26/8 đến 18g ngày 28/8/2016 Giáo xứ Thánh Cẩm, Hạt Thủ Thiêm
Sa mạc VƯƠN LÊN 65 Giáo xứ Hạnh Thông Tây, H. Gò Vấp

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 15g00 đến 18g00:

Tiền Sa mạc Cấp I Thời gian Địa điểm
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 62 ngày 24/7/2016 Tòa Tổng Giám mục
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 63 ngày 31/7/2016
Tiền Sa mạc VƯƠN LÊN 64 & 65 ngày 14/8/2016

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

- Đã học và đạt điểm tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I (*)

- Ít nhất đủ 17 tuổi khi ghi danh vào Sa mạc

- Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn.

(*) Lưu ý:

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp Iđiều kiện bắt buộc phải có để được tham dự Sa mạc Thực hành Cấp I.

- Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp I vào các chiều Chúa nhật, từ 14g đến 17g, tại Tòa Tổng Giám mục, bắt đầu từ Chúa nhật 12/6/2016 và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp I.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh:

- Thời hạn Ghi danh: Từ ngày ra Thông báo này đến ngày Tiền Sa mạc của Sa mạc liên quan. Tuy nhiên, do số lượng Sa mạc sinh (SMS) của mỗi Sa mạc có hạn, nên sẽ ưu tiên nhận các SMS ghi danh sớm. Trường hợp Sa mạc đã nhận đủ số SMS, các trường hợp ghi danh sau sẽ phải chuyển sang Sa mạc khác.

- Nơi Ghi danh: Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục, hoặc Văn phòng Liên đoàn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (trong giờ hành chánh), hoặc tại lớp Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I đang tổ chức mỗi chiều Chúa nhật tại Tòa Tổng Giám mục.

V. Hồ sơ Ghi danh:

Chỉ nhận những hồ sơ ghi danh đầy đủ, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2x3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn trên trang: http://huynhtruong.com, hoặc tại các Văn phòng nói trên)
 • Bản sao Chứng minh Nhân dân (không cần chứng thực sao y)
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I những năm trước.

Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp I năm 2016, vui lòng nộp hồ sơ ghi danh nơi HLV Chủ nhiệm Cấp I để được xác nhận đang chờ kết quả phần Lý thuyết.

 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp I đối với các SMS không học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng, và xác nhận đã học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào của HLV Chủ nhiệm Cấp I.
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp I:

- Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I, hoặc có Chứng chỉ GLV Cấp I và có xác nhận đã học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Cấp I.

- Tham dự đầy đủ buổi Tiền Sa mạc và tất cả các ngày Sa mạc.

- Điểm trung bình các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc và Sổ khóa từ trung bình trở lên và không có điểm nào dưới 3.

- Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp I dự trù được tổ chức vào ngày 13/11/2016.

B. SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II:

LÊN ĐƯỜNG 20 – LÊN ĐƯỜNG 21

Có 2 Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II - Lên Đường 20 và Lên Đường 21 - sẽ được tổ chức như sau:

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Mỗi Sa mạc Cấp II bao gồm hai đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy và kết thúc lúc 18 gi Chúa nhật:

Sa mạc Cấp II Đợt 1 Đợt 2 Địa điểm
Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 20 từ ngày 6/8 đến 7/8/2016 từ ngày 15/10 đến 16/10/2016

Giáo xứ Thánh Cẩm,

Hạt Thủ Thiêm

Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 21 từ ngày 20/8 đến 21/8/2016 từ ngày 22/10 đến 23/10/2016

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 15g00 đến 18g00:

Tiền Sa mạc Cấp II Đợt 1 Đợt 2
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm
Tiền Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 20 ngày 24/7/2016 Dòng Thánh Phaolô (4 Tôn Đức Thắng, Q1) ngày 25/9/2016 Tòa Tổng Giám mục
Tiền Sa mạc LÊN ĐƯỜNG 21 ngày 7/8/2016 Tòa Tổng Giám mục ngày 2/10/2016

          

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

- Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II (*)

- Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn.

(*) Lưu ý:

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp IIđiều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp II.

- Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp II vào các chiều Chúa nhật từ ngày 12/6/2016, từ 14g đến 17g, tại Dòng Thánh Phaolô, và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp II.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh:

- Thời hạn Ghi danh: Từ ngày ra Thông báo này đến ngày Tiền Sa mạc Đợt 1 của Sa mạc liên quan. Tuy nhiên, do số lượng Sa mạc sinh (SMS) của mỗi Sa mạc có hạn, nên sẽ ưu tiên nhận các SMS ghi danh sớm. Trường hợp Sa mạc đã nhận đủ số SMS, các trường hợp ghi danh sau sẽ phải chuyển sang Sa mạc khác.

- Nơi Ghi danh: Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục, hoặc Văn phòng Liên đoàn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (trong giờ hành chánh), hoặc tại lớp Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II đang tổ chức mỗi chiều Chúa nhật tại Dòng Thánh Phaolô.

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2x3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn trên trang: http://huynhtruong.com, hoặc tại các Văn phòng nói trên)
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp I
 • Bản sao Chứng chỉ Lý thuyết Cấp II đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II những năm trước.

Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II năm 2016, vui lòng nộp hồ sơ ghi danh nơi HLV Chủ nhiệm Cấp II để được xác nhận đang chờ kết quả phần Lý thuyết.

 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp II đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II và xác nhận đã học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào của HLV Chủ nhiệm Cấp II.
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp II:

- Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp I.

- Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp II và có xác nhận đã học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Cấp II.

- Tham dự đầy đủ hai buổi Tiền Sa mạc và hai đợt Sa mạc.

- Điểm trung bình các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Sổ khóa từ trung bình trở lên và không có điểm nào dưới 3.

- Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận vào ngày Tuyên hứa).

- Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Thánh Lễ Tuyên hứa Cấp II dự trù được tổ chức trong Quý II/2017 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo sau).

C.SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III:

DẤN THÂN 12

I. Thời gian và Địa điểm Sa mạc:

Sa mạc Cấp III bao gồm ba đợt. Mỗi đợt bắt đầu từ 6g sáng thứ bảy kết thúc lúc 18 gi Chúa nhật:

Sa mạc Cấp III Thời gian Địa điểm
Đợt 1 Từ ngày 30/7 đến ngày 31/7/2016 Giáo xứ Hạnh Thông Tây – Hạt Gò Vấp
Đợt 2 Từ ngày 26/11 đến ngày 27/11/2016 Giáo xứ Thánh Cẩm – Hạt Thủ Thiêm
Đợt 3 Năm 2017(ngày cụ thể sẽ thông báo sau) sẽ thông báo sau

II. Tiền Sa mạc:

Trước khi vào Sa mạc, Sa mạc sinh bắt buộc phải tham dự buổi Tiền Sa mạc, từ 15g00 đến 18g00, vào các ngày:

Tiền Sa mạc Cấp III Thời gian Địa điểm
Đợt 1 ngày 24/7/2016 Tòa Tổng Giám mục
Đợt 2 ngày 6/11/2016
Đợt 3 sẽ thông báo sau

III. Điều kiện tham dự Sa mạc:

- Đã có Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III (*)

- Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn.

(*) Lưu ý:

- Đã học và đạt điểm trên trung bình tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III điều kiện bắt buộc phải có để tham dự Sa mạc Thực hành Cấp III.

- Những trường hợp đã có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III do Ban Giáo lý cấp thì không phải học Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, nhưng phải học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Cấp III vào các chiều Chúa nhật từ ngày 12/6/2016, từ 14g đến 17g, tại Tòa Tổng Giám mục và có xác nhận của HLV Chủ nhiệm Cấp III.

IV. Thời hạn và Nơi Ghi danh:

- Thời hạn Ghi danh: Từ ngày ra Thông báo này đến ngày Tiền Sa mạc Đợt 1.

- Nơi Ghi danh: Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục, hoặc Văn phòng Liên đoàn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (trong giờ hành chánh), hoặc tại lớp Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III đang tổ chức mỗi chiều Chúa nhật tại Tòa Tổng Giám mục.

V. Hồ sơ Ghi danh:

Sa mạc sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ ngay từ lúc ghi danh, bao gồm:

 • Đơn Đăng ký tham dự, có dán 2 hình 2x3. Đơn phải có xác nhận của Cha Xứ hoặc cha Tuyên úy Đoàn (Lấy mẫu đơn tại các Văn phòng nói trên, hoặc trên trang: http://huynhtruong.com).
 • Bản sao Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng TNTT Cấp II.
 • Bản sao Chứng chỉ Phần Lý thuyết Cấp III đối với các SMS đã hoàn thành Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III những năm trước.

Đối với các SMS đang theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III năm 2016, vui lòng nộp hồ sơ ghi danh nơi HLV Chủ nhiệm Cấp III để được xác nhận đang chờ kết quả phần Lý thuyết.

 • Bản sao Chứng chỉ Giáo lý Cấp III đối với các SMS không theo học Phần Lý thuyết Huynh trưởng Cấp III và xác nhận đã học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào của HLV Chủ nhiệm Cấp III.
 • Sa mạc phí: 200.000 đồng/Sa mạc sinh/đợt.

VI. Điều kiện để được công nhận Huynh trưởng Cấp III:

- Đã là Huynh trưởng TNTT Cấp II

- Đạt điểm trung bình trở lên ở tất cả các môn học trong Phần Lý thuyết Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng Cấp III, hoặc có Chứng chỉ Giáo lý viên Cấp III và có xác nhận đã học bổ sung môn Lý thuyết Phong trào Cấp III.

- Tham dự đầy đủ ba buổi Tiền Sa mạc và ba đợt Sa mạc.

- Điểm trung bình các bài Tiền Sa mạc, Hậu Sa mạc, Sổ khóa từ trung bình trở lên và không có điểm nào dưới 3.

- Sau Sa mạc, vẫn tiếp tục phục vụ trong Đoàn và được Cha Xứ hoặc Cha Tuyên úy Đoàn xác nhận (nộp Giấy xác nhận vào ngày Tuyên hứa).

- Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa. Lưu ý: Tuyên hứa là điều kiện bắt buộc để được nhận Chứng chỉ Khả năng Huynh trưởng. Ngày giờ Lễ Tuyên hứa sẽ được thông báo sau.

****

LƯU Ý CHUNG

Để tránh những khó khăn về sau, đề nghị các Sa mạc sinh nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định khi ghi danh và vui lòng ghi danh sớm. Trường hợp ghi danh sau, nếu Sa mạc bạn muốn tham dự đã hết chỗ (dự trù tối đa 120 SMS/Sa mạc), Ban Điều hành sẽ phải từ chối nhận đơn hoặc xin các bạn vui lòng chuyển sang Sa mạc sau. Hạn cuối nhận hồ sơ ghi danh là vào ngày Tiền Sa mạc của Sa mạc liên quan.

Đối với các bạn thuộc các Giáo phận ngoài Giáo phận Saigon muốn đăng ký tham dự các Sa mạc, cần có Đơn Đăng ký hoặc Giấy Giới thiệu của Cha Tuyên úy liên hệ và ít nhất là đủ 16 tuổi (đối với Cấp I).

Xin Ban Điều hành các Hiệp đoàn, các Xứ đoàn vui lòng giúp phổ biến Thông báo này đến các Cha Tuyên úy Xứ đoàn, các Huynh trưởng-Giáo lý viên trong các Giáo hạt, Giáo xứ.

            Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Liên đoàn tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (6bis Tôn Đức Thắng, Q.1) vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 và hoặc Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục (180 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) vào giờ hành chánh và vào các chiều Chúa nhật đến hết tháng 7.

Chân thành cám ơn các bạn. Mến chào thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Saigon, ngày 25 tháng 6 năm 2016

TM. Ban Chấp hành Liên đoàn

                                                                (đã ký)                

       Micae Ninh Đức Thành

Tải về: Mau Don Dang Ky Sa Mac

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn