Menu
RSS

TNTT Gp. Sài Gòn, Liên Đoàn Anre Phú Yên

LÒNG HƯỚNG VỀ TRỜI CAO

Ngày hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Chúa Giêsu trở về nhà Cha sau khi Ngài đã hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao phó. Sau thời gian 33 năm xa nhà, Chúa Giêsu hồi hương trong vinh quang phục sinh và được đưa về trời ngự bên hữu Thiên Chúa.

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Lời Chúa Giêsu nói ở trước chương này, trong dụ ngôn cây nho: “Nếu chúng con ở trong Thầy và Thầy ở trong chúng con, thì chúng con muốn xin gì cứ xin, chúng con sẽ được như ý” (Ga 15,7). Và điều này rất đúng, bởi vì khi chúng ta và Chúa Giêsu ở trong nhau, nên một với nhau thì Chúa Giêsu muốn gì, xin gì thì ắt chúng ta cũng muốn và xin như thế. Nói cách khác, chúng ta không muốn và không xin gì ngoài những gì Chúa Giêsu muốn và xin. Và bởi vì Chúa Cha luôn nhận Lời Chúa Giêsu xin nên cũng sẽ luôn nhận lời chúng ta.

NIỀM VUI SAU NỖI BUỒN

Mùa gặt có được là kết quả của những ngày tháng ươm mầm, vun xới và chăm sóc…Niềm hy vọng có những sản phẩm sai trái, đượm cành, đã làm cho người nông dân ưu tư và chiến đấu. Vì thế, có thể nói: hy vọng đồng nghĩa với chiến đấu!

NIỀM VUI CÓ CHÚA

Hẳn ta biết Chúa Giêsu đến trần gian để chu toàn sứ mạng cứu độ Chúa Cha trao phó. Và rồi sứ mạng yêu thương của Chúa được Ngài thực hiện ngang qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Sau cuộc tử nạn đầy thương đau thảm khốc, Chúa Giêsu đã âm thầm chịu an táng trong mồ ba đêm ngày. Đây là một thời gian ngắn ngủi Ngài vắng mặt, không còn hiện diện bên các môn đệ. Rồi sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu lại trở về bên cung lòng yêu thương của Cha, nơi Ngài đã phát xuất.

KHAO KHÁT ƠN THÁNH THẦN

Mối liên hệ mật thiết giữa Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần đã được mạc khải trọn vẹn. Thánh Thần được ban cho các môn đệ khi Đức Giê-su ra đi về cùng Cha. Nói cách khác, Đức Giêsu, Đấng Được Xức Dầu đến và hành động theo thánh ý Chúa Cha là do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn