Menu
RSS

Trỏ Chơi Gây Bầu Khí

TRÒ CHƠI
GÂY BẦU KHÍ

1. XIN MỜI

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: sự nhanh nhẹn
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Xin mời, xin mời
TC: mời ai, mời ai
QT: mời những người có đeo đồng hồ (ai có đeo đồng hồ đổi chỗ nhau).
Mục đích: Để làm quen, kết thân.

2. XÉ NHÁP 1

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện:
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Nháp đâu, nháp đâu
TC: Nháp đây, nháp đây
QT: Xé nháp
TC: Ah!
Mục đích: Gây bầu khí vui vẻ sôi động.
Vật dụng:
Lưu ý:

3. XÉ NHÁP 2

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện:
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Nháp đâu, nháp đâu
TC: Nháp đây, nháp đây
QT: Xé (tay làm cử điệu xé giấy)
TC: Reẹt
QT: thổi
TC: Phù
Mục đích: Gây bầu khí vui vẻ trước khi chơi.
Vật dụng:
Lưu ý:

4. ĐOÀN KẾT

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện:
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Đoàn kết, đoàn kết.
TC: Kết mấy, kết mấy.
QT: Kết 5 (Năm người tụm lại thành một nhóm)
Mục đích: Gây bầu khí vui vẻ trước khi chơi, để kết thân, hay để chuyển sang trò chơi khác.
Vật dụng:
Lưu ý:

5. HOA NỞ

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Sự nhanh nhẹn
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Hoa nở, hoa nở.
TC: mấy cánh, mấy cánh.
QT: Hoa nở 7 cánh. (Bảy người tụm lại thành một nhóm)
Mục đích: Gây bầu khí vui vẻ trước khi chơi, để kết thân, hay để chuyển sang trò chơi khác.
Vật dụng:
Lưu ý:

6. BÃO THỔI

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Sự nhanh nhẹn, linh động
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Bão thổi, bão thổi.
TC: Thổi ai, thổi ai.
QT: Thổi những ai mặc áo trắng (Những người mặc áo trắng đổi chỗ nhau)
Mục đích: Gây bầu khí sinh động trước khi chơi, để kết thân, hay để chuyển sang trò chơi khác.
Vật dụng:
Lưu ý:

7. BẮN TÊN

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện:
Giáo dục:
Luật chơi: QT. Bắn tên, bắn tên.
TC: Tên chi, tên chi.
QT: Tên Tâm, Tên Tâm (Ai tên Tâm hô tiếp: Bắn tên...)
Mục đích: Gây bầu khí sinh động trước khi chơi, và để kết thân
Vật dụng:
Lưu ý:

8. TÔI THƯƠNG

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện:
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Tôi thương, tôi thương.
TC: Thương ai, thương ai.
QT: Thương Tâm tương tư (Thương ai phải nói tên người đó liền với hai tĩnh từ cùng vần đầu của tên).
Mục đích: Gây bầu khí sinh động trước khi chơi, và để kết thân.
Vật dụng:
Lưu ý:

9. NẾU... THÌ...

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện:
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Nếu A đứng thì B quỳ.
B: Nếu B quỳ thì C hát.
C: Nếu C hát thì D múa.
D: ...
Mục đích: Gưây bầu khí sinh động trước khi chơi.
Vật dụng:
Lưu ý:

10. THƯƠNG NGƯỜI HÀNG XÓM

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Sự nhanh nhẹn
Giáo dục:
Luật chơi: Đứng thành vòng tròn. QT đến 1 người nào đó bất kì hỏi:
QT: Bạn Thuỷ có thương 2 người bên cạnh không?
Thuỷ đáp: Không dám thương đâu.
QT: Vậy bạn thương ai?
Thuỷ: Thương Hằng với Trinh kìa.
Chú ý: Người được QT hỏi phải nói tên của 2 người nào đó, trừ 2 người bên cạnh. Hai người được nêu tên và 2 người bên cạnh đổi chỗ nhau. Trong khi đó QT nhanh chân lấp vào một chỗ và 1 trong 4 người trên không có chỗ, người đó thay thế QT tiếp tục trò chơi. Trò chơi tiếp tục với tốc độ nhanh hơn mới hào hứng.
Mục đích: Gây bầu khí sinh động trước khi chơi.
Vật dụng:
Lưu ý:

11. KHÔNG DÁM ĐÂU

Thể loại: Trò chơi gây bầu khí, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện:
Giáo dục:
Luật chơi: QT: Bạn Quyền là người giỏi nhất ở đây.
Quyên: Không dám đâu.
TC: Vậy chớ ai?
Quyên: Bạn Tuyền là người giỏi nhất ở đây.
Tuyền: Không dám đâu.
TC: Vậy chớ ai?
Tuyền: Bạn Cúc...
Mục đích: Gây bầu khí sinh động trước khi chơi, để kết thân hay để biết tên.
Vật dụng:

(Sưu tầm)

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn