Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT. Lễ kính.

* Trong khoảng thời gian giữa lễ Truyền Tin và lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Hội Thánh mừng lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabét. Lễ này mừng biến cố hai bà mẹ gặp nhau, nhưng nhất là, mừng Chúa Cứu Thế trong lòng Đức Mẹ gặp gỡ vị Tiền Hô của mình trong lòng bà Êlisabét. Lễ này tràn ngập niềm vui của bài thánh ca “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”.

Ca Nhập Lễ

Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ngay khi còn cưu mang Thánh Tử Giêsu, Thánh Mẫu Maria đã được Cha soi sáng và Người đã đi thăm bà Êlisabét. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

BÀI ĐỌC I:Rm 12, 9-16

"Hãy giúp đỡ các thánh khi h thiếu thn, và ân cn tiếp khách đỗ nhà".

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gi tín hu Rôma.

Anh em thân mến, đức ái không được gi hình: Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: Hãy st mến trong tâm hn và phng s Chúa. Hãy hân hoan trong nim cy trông, nhn ni trong gian truân và kiên tâm cu nguyn. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thn, và ân cn tiếp khách đỗ nhà.

Hãy chúc phúc cho những k bt b anh em: Hãy chúc phúc, chđừng chúc d. Hãy vui mng vi k vui mng, và khóc lóc vi k khóc lóc. Hãy đồng tâm hip ý vi nhau: đừng t cao tđại, mt hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tđắc cho mình là khôn.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Ðấng Thánh cao c ca Israel gia ngươi (c. 6b).

1) Này là Thiên Chúa, Ðng cu độ tôi, tôi s tin tưởng hành động và không s hãi: vì Chúa là sc mnh và là s ngi khen ca tôi, và Người đã đem lại cho tôi ơn cứu độ.

2) Hãy tuyên xưng Chúa và kêu cầu thánh danh Người; hãy làm cho các dân tc biết vic Chúa sáng to; hãy nh rng danh Người tht cao sang.

3) Hãy ca mừng Chúa, vì người đã làm những vic trng đại; hãy công b vic đó trong khắp hoàn cu. Hi dân thành Sion, hãy nhy mng và ca ngi, vì Ðng Thánh cao c ca Israel gia ngươi.

ALLELUIA:Lc 1, 45

All. All. - Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kđã tin rằng li Chúa phán cùng Bà sđược thc hin. - All.

PHÚC ÂM:Lc 1, 39-56

"Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày y, Maria chi dy, vội vã ra đi lên miền núi, đến mt thành x Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào ca Maria, thì hài nhi nhy mng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thn, bà kêu ln tiếng rng:

"Bà được chúc phúc gia các người ph n, và con lòng Bà được chúc phúc. Bi đâu tôi được M Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe li Bà chào, thì hài nhi lin nhy mng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kđã tin rằng li Chúa phán cùng Bà sđược thực hin".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngi khen Chúa, và thn trí tôi hoan h trong Thiên Chúa, Ðng Cu Ð tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phn hèn t n ca Chúa. Này t nay muôn thế h s khen rng tôi có phước, vì Ðng toàn năng đã làm cho tôi những sự trng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nđến đời kia dành cho nhng người kính s Chúa.

"Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lc, dp tan nhng ai thn trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyn thế xung khi ngai vàng và nâng cao những người phn nh. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có tr v tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bi nh li lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ ph chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở li vi bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người tr v nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận cử chỉ bác ái của Thánh Mẫu Maria, khi Người mau mắn đi thăm bà Êlisabét. Nay xin Chúa cũng thương chấp nhận của lễ chúng con dâng và cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ Thăm Viếng bà Êlisabét của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai Con Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội biết ca tụng Chúa vì bao công trình kỳ diệu Chúa làm nên. Và như xưa thánh Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng vì nhận biết Đức Kitô còn trong lòng mẹ. Nay xin cho Giáo Hội, qua bí tích Thánh Thể này, cũng hân hoan đón rước Đức Kitô hằng sống, Đấng hiển trị muôn đời.

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn