Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Thứ hai tuần 3 Mùa Chay.

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

* Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria, có sứ mạng “chăm sóc Đức Giêsu như một người cha”. Nhưng Chúa đã muốn người chủ Thánh Gia ở Nagiarét tiếp tục sứ mạng ấy trong Hội Thánh, thân thể của Chúa Kitô. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh thì thánh Giuse là Đấng che chở Hội Thánh.

Ca Nhập Lễ

Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan Chúa đã đặt lên coi sóc gia đình Chúa.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho Giáo Hội biết luôn luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

BÀI ĐỌC I:2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

"Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu ca Ðavít, t ph Người".

Bài trích sách Samuel quyển th hai.

Trong những ngày y, Chúa phán cùng Nathan rng: "Hãy đi nói với Ðavít tôi t Ta rng: Khi ngày ca ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên ngh vi các t ph ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu du ngươi lên kế v và Ta s làm cho triu đại người được vng bn. Chính người s xây ct mt ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta s làm cho ngôi báu triu đại người được cng cđến muôn đời. Ta s là Cha ca người, và người s là con Ta. Nhà của ngươi và triều đại ca ngươi sẽ vng chc đến muôn đời trước mt Ta, ngôi báu ngươi sẽ vng bn mãi mãi".

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29

Ðáp: Miêu duệ người tn ti đến muôn đời (c. 37).

1) Tôi s ca ngi tình thương của Chúa ti muôn đời; qua mi thế h, ming tôi loan truyn lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vng muôn đời"; trên cõi tri cao, Ngài thiết lp lòng trung tín.

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyn la, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi t ca Ta rng: "Cho ti muôn đời Ta bo tn miêu du ca ngươi, và Ta thiết lp ngai báu ngươi qua muôn thế h".

3) Chính người s thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Ðá Tảng cu độ ca con". Ði đời Ta s dành cho người lòng sng ái, và li ước Ta ký vi người sđược mãi mãi duy trì.

BÀI ĐỌC II:Rm 4, 13. 16-18. 22

"Mặc du tuyt vng, ông vn tin".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gi tín hu Rôma.

Anh em thân mến, không phi nh l lut mi có li ha ban cho Abraham hay dòng dõi ca ông tr nên k tha kế thế gian, nhưng là nhờ s công chính ca đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, li ha cho mi dòng dõi được vng bn, không phải ch cho k sinh bi l lut, mà còn cho k sinh bi đức tin ca Abraham, t ph ca mi người chúng ta, (như có lời chép rng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tc) trước mt Thiên Chúa, Ðng ông đã tin, Ðấng cho k chết sng li, và kêu gi cái không có như có. Mặc du tuyt vng, ông vn tin rng mình s tr thành cha nhiu dân tc, như có lời đã phán với ông rng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế". Vì vy, ông đã được k như sự công chính.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:Tv 83, 5

Lạy Chúa, phúc cho nhng ai ng nơi nhà Chúa, họ s khen ngi Chúa đến muôn đời.

PHÚC ÂM: Mt 1, 16. 18-21. 24a

"Giuse đã thực hin như lời Thiên thn Chúa truyn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Giacóp sinh Giuse là bạn ca Maria, m ca Chúa Giêsu gi là Ðc Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi v chung sng vi nhau, đã thụ thai bi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bn ca bà là người công chính, không mun t cáo bà, nên định tâm lìa b bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thn hin đến cùng ông trong gic mơ và bảo: "Hi Giuse con vua Ðavít, đừng ngi nhn Maria v nhà làm bn mình, vì Maria mang thai là bi phép Chúa Thánh Thn; bà s sinh h mt con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người s cu dân mình khi ti". Khi tnh dy, Giuse đã thực hin như lời Thiên thn Chúa truyn.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, xưa thánh cả Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, Con Một Chúa, Đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria. Nay xin Chúa cũng rộng lòng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch ngay thẳng để cử hành lễ tế tại bàn thờ này. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, chúng con cùng tung hô, chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó Thánh Gia cho người coi sóc, để người thay quyền Cha, gìn giữ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Con Một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa nói: “Hỡi gia nhân tài giỏi và trung tín, hãy vào chung hưởng phúc lạc với chủ nhân”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, trong buổi lễ mừng thánh cả Giuse, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được no thỏa tại bàn tiệc thánh này. Xin bảo vệ chúng con luôn mãi và duy trì nơi chúng con những ân huệ của Chúa. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn