Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ năm đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

* Dâng Chúa trong Đền Thánh, Chúa Kitô gặp gỡ dân thánh nơi con người cụ già Simêon, Đức Maria được thanh tẩy theo luật Môsê, lễ Nến, đó là những tên gọi khác nhau để chỉ ngày lễ hôm nay, bốn mươi ngày sau lễ Giáng Sinh, kết thúc những ngày lễ trọng mừng việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người nơi Ngôi Lời mặc xác phàm.

Hình thức 1: Làm phép và Kiệu Nến

** Mọi người tụ họp tại một nơi thích hợp, cầm trong tay nến chưa đốt.

** Chủ tế phẩm phục trắng, cùng với các giúp lễ đến nơi làm phép nến.

** Trong khi thắp nến hát điệp ca:

Này đây Chúa chúng ta oai hùng ngự đến

Để chiếu soi tín hữu của Người. Ha-lê-lui-a.

** Chủ tế chào giáo dân như thường lệ, rồi kêu mời tín hữu cử hành nghi lễ tích cực và ý thức.

Anh chị em thân mến,

Cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh.

Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Người làm theo luật dạy, nhưng thực ra, qua biến cố này, Người đến gặp dân Người. Quả vậy, cụ già Simêon và nữ ngôn sứ Anna, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã tới đền thánh. Cũng chính nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà các ngài đã nhận ra em bé Giêsu chính là Chúa của mình và hoan hỷ loan báo cho những người khác.

Phần chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta đã được Chúa Thánh Thần quy tụ nơi đây, và chúng ta sẽ cùng nhau tiến về nhà Chúa gặp Đức Kitô. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp Người, sẽ nhận ra Người khi bẻ bánh, trong lúc đợi chờ Người trở lại vinh quang.

Sau lời khuyên, chủ tế dang tay làm phép nến:

Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là Đấng tạo thành ánh sáng, Chúa đã chỉ cho cụ già Simêon nhận ra Đức Kitô chính là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban phúc lành mà + thánh hoá những cây nến này. Xin nhận lời dân Chúa đang tụ họp, miệng ca mừng Thánh Danh, tay cầm đèn cháy sáng; Ước gì chúng con luôn thẳng đường ngay lối tiến đến cùng Đức Kitô là ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

** Chủ tế yên lặng rảy nước thánh. Sau đó, chủ tế nhận nến dành cho ngài và bắt đầu đi kiệu. Ngài nói:

Chúng ta cùng an vui tiến bước để chào đón Chúa Kitô.

** Trong khi đi kiệu, hát:

Điệp ca: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

Là vinh quang của Ít-ra-en, dân Người.

Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Điệp ca: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

Là vinh quang của Ít-ra-en, dân Người.

Vì chính mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

Điệp ca: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

Là vinh quang của Ít-ra-en, dân Người.

** Đoàn kiệu đang tiến vào nhà thờ thì hát ca nhập lễ. Tới bàn thờ, chủ tế chào kính. Sau kinh Vinh Danh, đọc lời nguyện nhập lễ.

Hình thức II: Nghi thức nhập lễ trọng thể

** Tụ họp trong nhà thờ, tay cầm nến

** Chủ tế mặc phẩm phục trắng, cùng với các giúp lễ và một ít đại diện giáo dân tiến đến nơi xứng hợp trước cửa nhà thờ hay trong nhà thờ.

** Thắp nến, đang khi đó hát:

Này đây Chúa chúng ta oai hùng ngự đến

Để chiếu soi tín hữu của Người. Ha-lê-lui-a.

** Chủ tế chào giáo dân như thường lệ, rồi kêu mời tín hữu cử hành nghi lễ tích cực và ý thức.

Anh chị em thân mến,

Cách đây bốn mươi ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế giáng sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh.

Nhìn từ bên ngoài, ta thấy Người làm theo luật dạy, nhưng thực ra, qua biến cố này, Người đến gặp dân Người. Quả vậy, cụ già Simêon và nữ ngôn sứ Anna, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã tới đền thánh. Cũng chính nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà các ngài đã nhận ra em bé Giêsu chính là Chúa của mình và hoan hỷ loan báo cho những người khác.

Phần chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta đã được Chúa Thánh Thần quy tụ nơi đây, và chúng ta sẽ cùng nhau tiến về nhà Chúa gặp Đức Kitô. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp Người, sẽ nhận ra Người khi bẻ bánh, trong lúc đợi chờ Người trở lại vinh quang.

** Sau lời khuyên, chủ tế dang tay làm phép nến:

Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là Đấng tạo thành ánh sáng, xin đốt lên trong lòng người tín hữu ánh sáng chẳng tàn lụi bao giờ. Xin cũng ban cho những người đang cầm nến trong tay, đang hưởng nhờ ánh sáng tại chính nhà thờ này, được đạt tới ánh vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin...

** Chủ tế yên lặng rảy nước thánh. Sau đó, chủ tế nhận nến dành cho ngài và bắt đầu đi kiệu. Ngài nói:

Chúng ta cùng an vui tiến bước để chào đón Chúa Kitô.

** Trong khi đi kiệu, hát:

Điệp ca: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

Là vinh quang của Ít-ra-en, dân Người.

Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Điệp ca: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

Là vinh quang của Ít-ra-en, dân Người.

Vì chính mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

Điệp ca: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

Là vinh quang của Ít-ra-en, dân Người.

** Đoàn kiệu đang tiến vào nhà thờ thì hát ca nhập lễ. Tới bàn thờ, chủ tế chào kính. Sau kinh Vinh Danh, đọc lời nguyện nhập lễ.

Thánh Lễ

Ca Nhập Lễ

Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang; tay hữu Chúa thi hành công lý.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4

"Ðấng Thng Tr mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người".

Bài trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mt Ta!" Lp tc Ðng Thng Tr mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thn giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có th suy tưởng đến ngày Người đến, và có thđứng vng để trông nhìn Người? Vì Người s như lửa thiêu đốt, như thuốc git ca th git. Người s ngi như thợđúc và thợ lc bc, Người s thanh ty con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng l tế cho Chúa trong công bình. L tế ca Giuđa và Giêrusalem sẽđẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Ðó là li Chúa toàn năng phán.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 23, 7. 8. 9. 10

Ðáp: Vua hiển vinh là ai vy? (c. 8a)

1) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi ca ngàn thu! để Vua hin vinh Người ng qua.

2) Nhưng Vua hiển vinh là ai vy? Ðó là Chúa dũng lc hùng anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi ca ngàn thu, để vua hin vinh Người ng qua.

4) Nhưng Vua hiển vinh là ai vy? Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hin vinh.

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18

"Người phi nên ging anh em mình mi đàng".

Bài trích thư gửi tín hu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phn máu tht, chính Chúa Giêsu cũng ging như chúng, cũng thông phn điều đó, để nh cái chết ca Người mà Người hu dit k thng tr s chết là ma qu, và để gii thoát tt c nhng k s chết mà làm nô lệ sut đời. Vì chưng Người không đến cu giúp các thiên thn, nhưng đến cu giúp con cái Abraham. Bi thế, Người nên ging anh em Mình mi đàng, ngõ hầu trong khi phng s Chúa, Người tr thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín vi Chúa, đểđền ti cho dân. Qu tht, bi chính Người đã chịu kh hình và chu th thách, nên Người có th cu giúp nhng ai sng trong th thách.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 2,32

All. All. - Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang ca Israel dân Chúa. - All.

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-40

"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh ty theo lut Môsê, cha m Chúa Giêsu lin đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề lut Chúa rng: "Mi con trai đầu lòng sđược gi là người thánh thuc v Chúa". Và cũng để dâng l vt cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là mt đôi chim gáy, hay một cp b câu con. Và đây ở Giêrusalem, có mt người tên là Simêon, là người công chính, kính s Thiên Chúa, và đang đợi ch nim i an ca Israel. Thánh Thn cũng trong ông. Ông đã được Thánh Thn tr li rng: Ông s không chết, trước khi thy Ðng Kitô ca Chúa. Ðược Thánh Thần thúc gic, ông vào đền th ngay lúc cha mẹ tr Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người nhng tc l ca L lut. Ông bng Người trên cánh tay mình, và chúc tng Thiên Chúa rng: "Lạy Chúa, giđây, Chúa để cho tôi t Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ ca Chúa mà Chúa đã sắm sn trước mt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". Cha mẹ Người đều kinh ngc v nhng điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói vi Maria m Người rng: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiu người trong Israel phi sp đổ hay được đứng dy, và cũng để làm mc tiêu cho người ta chng đối. V phn bà, mt lưỡi gươm sẽđâm thấu tâm hn bà để tâm tư nhiều tâm hn được biu l!". Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi h Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh n, bà đã sống vi chng được by năm, rồi th tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không ri khi đền th, đêm ngày ăn chay cầu nguyn phng s Chúa. Chính giy, bà cũng đến, bà liền chúc tng Chúa, và nói v tr Giêsu cho tt c nhng người đang trông chờơn cứu chuc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mi điều theo Lut Chúa, thì tr li x Galilêa, v thành mình là Nadarét. Và con tr ln lên, thêm mnh m, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa dâng mình cho Chúa như Con Chiên tinh tuyền để thế gian được sống. Xin cho của lễ Hội Thánh đang hoan hỷ tiến dâng cũng được Chúa chấp nhận. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay, Con Cha, Đấng hằng hữu, được dâng tiến trong đền thờ và được Chúa Thánh Thần công bố là vinh quang của Ít-ra-en và là ánh sáng soi đường cho muôn dân. Vì thế, khi vui mừng nghênh đón Đấng Cứu Độ, chúng con hiệp với các thiên thần và các thánh, ca tụng Cha mà không ngừng tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa đáp lại lòng mong đợi của ông Simêon là không để ông lìa đời trước khi đón nhận Đức Kitô. Xin cho bí tích Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận kiện toàn ơn Chúa nơi chúng con, và khi đến ngày đi gặp Đức Kitô, xin cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Liên Kết Website

Năm Thánh

namthanhlongthuongxot

Góc Video

video TNTT

Album Hình

album tntt

Tìm Kiếm Google

Liên hệ

Ban Mục Vụ Thiếu Nhi
-180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Tp.HCM, Việt Nam
- 6bis Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Q. 1
ĐT
: (08) 3930 3569

banmucvuthieunhi@gmail.com
facebook.com/tnttsaigon

www.tntt.vn